Kompetanse

For å kunne utføre synsundersøkelse, må en være offentlig godkjent optiker. I Norge går optikerutdanningen over tre år på Høgskolen i Buskerud avdeling Kongsberg, Instituttet for optometri og synsvitenskap. En går igjennom verkstedsarbeid, i form av  oppmåling og sliping av brilleglass, hvordan brilleglass fungerer og lærer å undersøke synet. Det å ta en synsundersøkelse læres først teoretisk, så i praksis. På skolen er det klinikk der en har mulighet til å trene på hverandre, og på eksterne pasienter. En lærer også om samsyn, øyesykdommer og andre emner som omhandler øynene.

For å bli bedre rustet når en komme ut i arbeidslivet er det fjerde semesteret praksis. Det første kullet til å prøve ut dette begynte på skolen høsten 2003. Praksisen tas i en vanlig optisk foretning. En optiker i bedriften har ansvaret for å lære opp og hjelpe til, og det må gjennomføre et visst antall oppgaver i løpet av tiden.

Endt utdanning gir god kompetanse til å synsfunksjonen. 

Kontaktlinsespesialisering

Etter endt grunnutdanning, må en jobbe ett år for så å kunne ta kontaklinsespesialisering. Dette etterutdanningskurset gir kompetanse til å drive med kontaktlinser og er ett av få felter hvor spesialistgodkjenning tildeles fra en egen komite. Kurset er samlingsbasert på 7uker med avsluttende eksamen. Det er vanlig at en jobber mens en tar dette kurset.

Mastergrad

Det er også mulig å ta mastergrad i optometri etter endt linsekurs. Dette gjøres også på Høgskolen i Buskerud, avd. Kongsberg, og på deltid. Høgskolen samarbeider med Pennsylvanina College of Optometry, Pennsylvania, USA, så deler av undervisningen foregår også der. Kurset går over to år, med omtrent en undervisningshelg i måneden. I løpet av de to årene er det også lagt inn to to-ukers opphold i USA, samt en uke på Kongsberg.

Mastergraden gir bedre kompetanse innen helse, pasientomsorg og forståelse av synsfunksjonene, normale og unormale tilstander i øyet. Kurset gir bedre beslutningsevne i hva som er best for kunden.

Annen etterutdanning

Optometri er et stort fag, og det finnes hele tiden kurs for etterutdanning. Der finnes kurs innen arbeidsplassoptometri, svaksyntoptometri, samsyn, barn og syn samt flere. De fleste kurs holdes av Høgskolen i Buskerud, avd. Kongsberg. Optikere som har gjennomgått kursene er godt rustet til å gjøre jobben sin.

​Våre optikere

Øyeoptikk Teigland AS legger vekt på å kunne yte maksimalt for kunden, og ønsker derfor best mulig kompetanse blant sine optikere, og setter etterutdanning høyt. Problemer med øyene? Kom innom og prat med en av våre hyggelige optikere, og du vil bli tatt godt vare på!

Bestill time til synsundersøkelse

Med jevne mellomrom bør en undersøke synet. En øyeundersøkelse blir utført av offentlig godkjent optiker. Undersøkelsen tar omtrent 40 minutter.