Langsynt eller nærsynt?

Det er tre hovedformer for brytningsfeil er langsynthet, nærsynthet og skjeve hornhinner (kalles også astigmatisme). Astigmatisme kan komme alene, eller i kombinasjon med de to andre brytningsfeilene.  I tillegg får alle aldersbetinget langsynthet (presbyopi). Brytningsfeilene kan korrigeres med brilleglass eller kontaktlinser, og en vil da få optimalt syn.

Nærsynt

En nærsynt person vil se ting på lang avstand dårlig, mens ting som kommer på kortere avstand vil være klart. Typiske tegn på at en er nærsynt kan være at teksten på tv er uklart, det er vanskelig å se hva læreren skriver på tavlen, en klarer ikke se hvilken buss som kommer, og det er vanskelig å se veiskilt er til en er veldig nær. Det er også typisk å myse hvis en er nærsynt, dette gjør at en ser klarere.

Nærsynthet opptrer typisk i tenårene, mellom 10-17 år blir omtrent hvert 6. barn nærsynt. Det er typisk at nærsyntheten øker gjennom tenårene til det stabiliserer seg rundt 20-25 års alderen. Nærsynthet kan også opptre og endre seg i senere alder.

Nærsynthet korrigeres enkelt med minusglass (konkave glass). Et minusglass er tykkere i kanten enn på midten. Har en litt mye styrke kan det være fornuftig å velge ett tynnere glassmateriale enn om en har lite styrke. Det tynnere glassmaterialet vil gi en penere brille.

Det finnes mange teorier på hvorfor en blir nærsynt, men ingen har klare bevis på hva som skjer. Det en vet er at øyets forflate bryter lyset slik at et klart bilde ikke havner på netthinnen, men litt foran netthinnen. Det korrigerende konkave glasset flytter bildet slik at det havner på netthinnen. Nærsynthet kan også korrigeres med kontaktlinser.

Langsynt

Et langsynt barn vil se klart både på avstand og på nært hold, men kan ha plager ved nærarbeid over lengre tid. En langsynt voksen person vil i tillegg se dårlig på avstand. Grunnen til at et langsynt barn vil se bra på avstand er på grunn av en fokuseringsmekanisme (akkomodasjon) som skjer inni øynene. Et øye uten brytningsfeil vil når det ser på avstand slappe helt av. Når dette øyet ser på nært hold må det akkomodere for å se klart. Et langsynt øye må akkomoderer for å se klart på avstand, slapper det av, vil ting bli uklart. På nær må et langsynt øye derfor jobbe mye hardere, altså akkomodere mye mer, for å se klart i forhold til et øye uten brytningsfeil. På grunn av denne harde jobbingen vil mange langsynte ha problemer med langvarig lesing, kanskje oppleve hodepine, og av og til også skjeling.

Langsynthet korrigeres med plussglass (konvekse glass). Dette glasset er tykkest på midten og tynnere i kanten. Har en mye styrke kan det være fornuftig å velge ett tynnere glassmateriale enn om en har lite styrke. Det tynnere glassmaterialet vil gi en penere brille.

Langsynthet kan være medfødt. Langsynte barn skjeler oftere enn andre barn. Både brytningsfeilen og skjelingen kan kreve korreksjon med briller. Der skjeling ikke er tilstede merkes langsyntheten ofte når barnet begynner på skolen. Noen må da ha briller, andre klarer seg fint uten. Mindre grader av langsynthet som ikke krever korreksjon i barnealderen, må ofte korrigeres i voksen alder på grunn av nedsatt evne til å akkomodere. Det er ikke uvanlig at langsynte personer uten tidligere brillebehov vil trenge både lese- og avstandsbriller fra 40-års alderen.

Aldersbetinget langsynthet (presbyopi)

I 45-50-års alderen får alle mennesker, selv om de ikke har brukt briller tidligere, problemer med å lese på vanlig leseavstand. Linsen inne i øyet har blitt mindre elastisk og fører til nedsatt fokuseringsevne på nært (akkomodosjonsevne). Tekst på vanlig leseavstanden blir uklart, og ved å øke leseavstanden, blir det klart. Armene blir etter hvert for korte og teksten blir for liten på lengre avstand. Da er tiden inne for å anskaffe seg lesebriller. En lesebrille erstatter nedsatt akkomodasjonsevne og gjenoppretter normal og bekvem leseavstand. Man kan ikke presse seg til å unngå lesebriller, bare utsette problemet. Lesebrillene må forsterkes med jevne mellomrom til man er rundt 60 år, deretter holder styrken seg omtrent konstant, dersom ikke andre uforutsette forhold kommer til.

Enkelte nærsynte vil når de blir presbyope, ta av seg sin vanlige brille for å se på nært hold. Andre nærsynte eller langsynte vil gjerne skaffe seg en ekstra brille som fungere bra på nært, og beholde sin vanlige brille til bruk på avstand. Det er også mulig for å få både lese- og avstandsbrille i en og samme brille, dette heter progressiv brille. Mange foretrekker dette da de unngår å bytte brille når skifter fokus fra avstand til nært, og man slipper å huske på den ekstra brillen. I begynnelsen må en lære å bruke progressiv brille, men vi har 6 måneders tilvenningsgaranti, slik at en kan prøve det ut. Hvis det ikke fungerer etter tre måneder med aktiv bruk, byttes den progressive brillen i en avstandsbrille og en lesebrille. Ta kontakt med en av våre tre butikker, så får du råd om hva som kan passe best for deg.

 

Bestill time til synsundersøkelse

Med jevne mellomrom bør en undersøke synet. En øyeundersøkelse blir utført av offentlig godkjent optiker. Undersøkelsen tar omtrent 40 minutter.