Synstest for barn

Hva vet du egentlig om synet til barnet ditt? Hvor godt et barn ser er vanskelig å vite både for deg og barnet.

Den beste måten å finne ut av dette er å ta en tur til optiker. Synsfeil hos barn er vanskelig å oppdage for foreldrene. Barnet sier ikke i fra, de er jo vant til å se slik de gjør!

Tegn på at barnet ditt har en synsfeil

Hvilke symptomer du kan se hos barnet ditt er selvfølgelig avhengig av hva slags synsfeil det er. Prøv å legg merke til om barnet ditt:

 • Myser mye
 • Klager over uklart syn
 • Lukker ett av øynene
 • Blir sliten ved nærarbeid
 • Er lyssky eller veldig mørkredd
 • Klager over hodepine
 • Er klumsete
 • Ser ikke objekter på avstand, selv når de blir pekt ut
 • Klager over doble/hoppende bokstaver
 • Har vanskeligheter med å sitte stille/konsentrere seg
 • Unngår lesing og annet nærarbeid

Når bør du ta barnet ditt til synsundersøkelse?

Siden synsfeil hos barn er vanskelig å oppdage, anbefaler vi synsundersøkelse ved skolestart (6år). Dette gjelder alle barn. Deretter vil optiker anbefale videre oppfølging, og du får tilbud om å følge innkallingsrutiner.

Dersom optiker ikke finner noen synsfeil hos førsteklassingen, er naturlig neste tid for undersøkelse i 4.klasse. Nå har barnet lært å lese, og lesemengden øker. De skal nå lese for å lære, og det forventes raskere lesing. Dette stiller større krav til synet, og en synsfeil vil kunne gi unødvendige utfordringer.

Når barnet blir eldre, bør foreldre og barn snakke sammen om synet.

Hva skjer på synstest for barn?

Synsundersøkelsen tilpasses barnets alder og ferdigheter. Det er ikke noe krav om at barnet kan lese bokstaver for å kunne sjekke synet. Ved behov brukes heller andre symboler.

Det er viktig at foresatte er med på synstesten. Vi starter med å stille noen spørsmål om syn, utviklingen av synet, helse, og hvordan barnet mestrer hverdagsaktiviteter som barnehage/skole, motorikk og så videre. Optiker vil deretter undersøke flere synsfunksjoner, blant annet skarpsyn på avstand, lesesyn, fargesyn og samsyn. Det sjekkes samtidig om øynene er friske.

Øyemuskulaturen som styrer fokuseringen er veldig sterk hos barn, og det er vanskelig å få denne til å «slappe av». Derfor kan optikeren bruke øyedråper som får musklene til å slappe av i en begrenset periode. Når vi gjør dette, får vi en mye mer pålitelig måling av barnets syn. Dette er særlig viktig for å avdekke langsynthet som er den vanligste synsfeilen for barn i Norge.

Når vi er ferdig med undersøkelsen holder vi av god tid til å forklare resultatene og våre anbefalinger. Dersom det er behov for å gi barnet behandling med briller eller linser vil vi forklare de ulike alternativene dere har.

Hvis du ønsker mer informasjon om synsutviklingen til barn, kan du finne det her.

Med jevne mellomrom bør en undersøke synet. En undersøkelse blir utført av offentlig godkjent optiker. Undersøkelse tar omtrent 40 minutter.

Meny